Flying bat at our summerhouse

Datum för observation
Roost Details
Ge specifika detaljer om platsen t.ex. ligger det på vinden, under takplattor, inuti byggnaden, i ett träd, under bark av ett träd:

I think they live in our house at attic/roof

Platsinformation
House / Cabin
Hur länge har kolonin använts av fladdermöss:
> 10 år
Hur många fladdermöss finns i denna koloni ungefär?
2-10
Vet du vilken art som finns i kolonin

No, I just see them flying around the house

Har du ljudfiler av inspelade fladdermöss?
Nej
Hur hörde du om BatMapper (t.ex. tv, radio, tidning, sociala medier) Ge mer information.
Newspaper