Brunnslock

DATUM FÖR OBSERVATION
Sighting Details
Vad observerade du?
Hur många fladdermöss såg du?
1
Hur identifierade du dem
Visuellt identifierad fladdermus
Har du ljudfiler av inspelade fladdermöss?
Nej
Photos
Den låg på rygg när vi lyfte locket.
Vi lade den i skuggan och då klättrade den och satte sig på stenen.
Hur hörde du om BatMapper?: -radio -tv -tidning -online nyheter -sociala media - andra (ge detaljer)
Googlade.