Anna

Datum för observation
Roost Details
Ge specifika detaljer om platsen t.ex. ligger det på vinden, under takplattor, inuti byggnaden, i ett träd, under bark av ett träd:

Nästan dagligen i 3 års tid, ca maj-sep (sommarmånaderna). Vi har bara bott i huset i snart 3 år. Vet inte hur länge de har varit här 

Platsinformation
House / Cabin
Hur länge har kolonin använts av fladdermöss:
2-5 år
Hur vet du att det är en fladdermöss koloni?
Jag såg en fladdermöss i byggnad eller träd.
Hur många fladdermöss finns i denna koloni ungefär?
>50
Vet du vilken art som finns i kolonin

Nej, tyvärr inte. Men har en bild på en som var skadad på vår altan.

Har du ljudfiler av inspelade fladdermöss?
Nej
Nej (men någon annan kan inventera å mina vägnar)