Centralparken

DATUM FÖR OBSERVATION
Sighting Details
Vet du vilken art du såg:

No

Vad observerade du?
Kan du ge mer information om observationen, t.ex. beteende, livsmiljö etc:

Flying (probably hunting) between open areas and deciduous forest strips.

Hur många fladdermöss såg du?
2-10