koloni

Datum för observation
Roost Details
Ge specifika detaljer om platsen t.ex. ligger det på vinden, under takplattor, inuti byggnaden, i ett träd, under bark av ett träd:

Troligen innanför panelen på en utbyggd vind. Har inte lyckats se dem från något håll, men det måste vara där de är.

 

 

58.72587  17.25854

Platsinformation
House / Cabin
Hur länge har kolonin använts av fladdermöss:
> 10 år
Hur vet du att det är en fladdermöss koloni?
Jag såg fladdermus spillning
Hur många fladdermöss finns i denna koloni ungefär?
2-10
Vet du vilken art som finns i kolonin

Nej

Hur identifierade du dem
Visuellt identifierad spillning
Har du ljudfiler av inspelade fladdermöss?
Nej
Photos
hus
spillning