Svart mindre fladdermus kvällstid runt vår lada där de också bor.

DATUM FÖR OBSERVATION
Sighting Details
Vet du vilken art du såg:

Nej. Svart och ca 15 cm 

Vad observerade du?
Kan du ge mer information om observationen, t.ex. beteende, livsmiljö etc:

Både mindre svarta och större bruna fladdermöss finns på vår gård och flyger om kvällar och nätter.

Hur många fladdermöss såg du?
1
Hur identifierade du dem
Visuellt identifierad fladdermus
Har du ljudfiler av inspelade fladdermöss?
Nej