Best bat box

Datum för observation
Roost Details
Ge specifika detaljer om platsen t.ex. ligger det på vinden, under takplattor, inuti byggnaden, i ett träd, under bark av ett träd:

Bat box, high up on the gable, facing west.

Platsinformation
Bat Box
Hur länge har kolonin använts av fladdermöss:
2-5 år
Hur vet du att det är en fladdermöss koloni?
Jag såg fladdermus spillning
Hur många fladdermöss finns i denna koloni ungefär?
1
Har du ljudfiler av inspelade fladdermöss?
Nej
Ja