Leaving the bat box

DATUM FÖR OBSERVATION
Sighting Details
Vad observerade du?
Annan (Vad observerade du?)
leaving the roost
Hur många fladdermöss såg du?
1
Har du ljudfiler av inspelade fladdermöss?
Nej