Sundholmen

DATUM FÖR OBSERVATION
Sighting Details
Vet du vilken art du såg:

Nej

Vad observerade du?
Annan (Vad observerade du?)
3st flygande över vik, kändes som de leker.
Kan du ge mer information om observationen, t.ex. beteende, livsmiljö etc:

Flyger i cirklar snabbt i skymningen. Precis vid våran brygga.

Hur många fladdermöss såg du?
2-10
Hur identifierade du dem
Visuellt identifierad fladdermus
Hur hörde du om BatMapper?: -radio -tv -tidning -online nyheter -sociala media - andra (ge detaljer)
Radio