Vlad the bat

DATUM FÖR OBSERVATION
Sighting Details
Vad observerade du?
Annan (Vad observerade du?)
Kan du ge mer information om observationen, t.ex. beteende, livsmiljö etc:

We have seen one bat flying here a few times around the same time

Hur många fladdermöss såg du?
1
Hur identifierade du dem
Visuellt identifierad fladdermus
Har du ljudfiler av inspelade fladdermöss?
Nej
Hur hörde du om BatMapper?: -radio -tv -tidning -online nyheter -sociala media - andra (ge detaljer)
Sveriges radio p1