2020-06-28 Sweden, Uppland, Sunnersta 1 ex flying in my garden at about 23.00 hrs

DATUM FÖR OBSERVATION
Sighting Details
Vet du vilken art du såg:

No

Vad observerade du?
Kan du ge mer information om observationen, t.ex. beteende, livsmiljö etc:

Garden adjacent to Morkulleparken, with old pine trees + mixed spruce - birch - oak woodland

Hur många fladdermöss såg du?
1
Har du ljudfiler av inspelade fladdermöss?
Nej
Hur hörde du om BatMapper?: -radio -tv -tidning -online nyheter -sociala media - andra (ge detaljer)
I am a member of BatLife Sweden