Fladdermöss

DATUM FÖR OBSERVATION
Sighting Details
Vad observerade du?
Annan (Vad observerade du?)
They were flying around the trees in the area. I could also hear their sound.
Hur många fladdermöss såg du?
2-10
Hur hörde du om BatMapper?: -radio -tv -tidning -online nyheter -sociala media - andra (ge detaljer)
I think I heard absolut it in radio program Naturmorgon P1