🦇🦇🦇

DATUM FÖR OBSERVATION
Sighting Details
Vad observerade du?
Kan du ge mer information om observationen, t.ex. beteende, livsmiljö etc:

Fladdermöss cirklar över vårat hus i stort sett varje kväll om somrarna. Oftast 1-2 stycken.

Hur många fladdermöss såg du?
1
Hur identifierade du dem
Visuellt identifierad fladdermus