Gäddvik

DATUM FÖR OBSERVATION
Sighting Details
Vet du vilken art du såg:

Nej,

Vad observerade du?
Annan (Vad observerade du?)
Spillning
Kan du ge mer information om observationen, t.ex. beteende, livsmiljö etc:

Det har funnits fladdermöss här under de 52 år som vi har haft sommarboende här. Vi bor nära Gäddviksmyren där fukten har gjort att det har funnits gott om mygg och knott. Men myren kanske sakta torkar ut pga att man bygger nya hus vid myren. Det finns inte lika gott om insekter längre. Vi har en fladdermusholk sedan 15 år tillbaka men vet inte om den är bebodd.

Hur många fladdermöss såg du?
2-10
Hur identifierade du dem
Visuellt identifierad fladdermus