Small bat flying 3 m up high

DATUM FÖR OBSERVATION
Sighting Details
Vet du vilken art du såg:

No.. it was pretty small, about 10 cm tall, and very wide wings, looked exactly like a silhouett drawing of a stereotypical bat.

Vad observerade du?
Annan (Vad observerade du?)
A bat flying/swarming over our heads about 3-4 m up high, disappeared for a few seconds and then came back swarming over our heads.
Kan du ge mer information om observationen, t.ex. beteende, livsmiljö etc:

Probably eating mosquitos.

Hur många fladdermöss såg du?
1
Hur identifierade du dem
Visuellt identifierad fladdermus
Hur hörde du om BatMapper?: -radio -tv -tidning -online nyheter -sociala media - andra (ge detaljer)
Radio P1