Mulakull

DATUM FÖR OBSERVATION
Sighting Details
Vad observerade du?
Annan (Vad observerade du?)
Vilande i vår jordkällare. Har fått in fladder möss i hus vid 3 tillfällen under ca 10 år, sommarkvällar. hör/ser dem ofta på kvällarna
Hur många fladdermöss såg du?
2-10
Hur identifierade du dem
Visuellt identifierad fladdermus
Photos
2021-02-25