koloni

Datum för observation
Roost Details
Ge specifika detaljer om platsen t.ex. ligger det på vinden, under takplattor, inuti byggnaden, i ett träd, under bark av ett träd:

Har ett gäng fladdermöss på min vind. Räknade till 16st som flög ut. Låter som det finns ungar kvar när de dragit iväg. Är nog inte första året, men först nu jag fattade. För 7år sedan flög en in i huset - har en suddig bild. Har frekvensmätt och jag filmade inställningarna där jag fick ljud.

Platsinformation
House / Cabin
Hur länge har kolonin använts av fladdermöss:
6-10 år
Hur vet du att det är en fladdermöss koloni?
Jag såg en fladdermöss i byggnad eller träd.
Har du ljudfiler av inspelade fladdermöss?
Ja
Nej (men någon annan kan inventera å mina vägnar)
Hur hörde du om BatMapper (t.ex. tv, radio, tidning, sociala medier) Ge mer information.
.