koloni

Datum för observation
Roost Details
Ge specifika detaljer om platsen t.ex. ligger det på vinden, under takplattor, inuti byggnaden, i ett träd, under bark av ett träd:

Jag kontaktade Naturhistoriska för kanske 15 år sedan angående att fladdermöss verkar bo ovanför fläktvinden. Under utrymmet finns matsalen. Jag var tvungen att dammsuga upp massor musskit varje gång jag var där i samband filterbyte ventilationsaggregaten däruppe.

Jag vet inte hur det ser ut där numera, jag är pensionär sedan 2011 och har inte besökt fläktvinden efter 2013.

Platsinformation
House / Cabin
Hur länge har kolonin använts av fladdermöss:
> 10 år
Hur vet du att det är en fladdermöss koloni?
Jag såg en fladdermöss i byggnad eller träd.
Har du ljudfiler av inspelade fladdermöss?
Nej
Nej (men någon annan kan inventera å mina vägnar)
Hur hörde du om BatMapper (t.ex. tv, radio, tidning, sociala medier) Ge mer information.
.