koloni

Datum för observation
Roost Details
Ge specifika detaljer om platsen t.ex. ligger det på vinden, under takplattor, inuti byggnaden, i ett träd, under bark av ett träd:

Såg en fladdermus vid vårt ena sommarhus för 5 dagar sedan. Såg tidigare ( decennier sedan) massor med fladdermöss kring vårt hus.De bodde många på vår vind. Fina!

Platsinformation
House / Cabin
Hur vet du att det är en fladdermöss koloni?
Jag såg en fladdermöss i byggnad eller träd.
Har du ljudfiler av inspelade fladdermöss?
Nej
Nej (men någon annan kan inventera å mina vägnar)
Hur hörde du om BatMapper (t.ex. tv, radio, tidning, sociala medier) Ge mer information.
.