My first sighting this year

DATUM FÖR OBSERVATION
Sighting Details
Vad observerade du?
Annan (Vad observerade du?)
I saw the bat flying around, back and forth, several meters up above the lawn apparently catching insects.
Hur många fladdermöss såg du?
1
Hur identifierade du dem
Visuellt identifierad fladdermus
Har du ljudfiler av inspelade fladdermöss?
Nej
Hur hörde du om BatMapper?: -radio -tv -tidning -online nyheter -sociala media - andra (ge detaljer)
other, made account a year ago