Tovetorp

DATUM FÖR OBSERVATION
Sighting Details
Vet du vilken art du såg:

Pipistrellus pygmaeus

Vad observerade du?
Annan (Vad observerade du?)
Three soprano pipistrelle bats flying around a tree in front of Mässan.
Kan du ge mer information om observationen, t.ex. beteende, livsmiljö etc:

Small garden area with mown grass and trees.

Hur många fladdermöss såg du?
2-10
Hur identifierade du dem
Med en ultraljudsdetektor
Har du ljudfiler av inspelade fladdermöss?
Nej
Hur hörde du om BatMapper?: -radio -tv -tidning -online nyheter -sociala media - andra (ge detaljer)
its me