Back in the batbox

DATUM FÖR OBSERVATION
Sighting Details
Vad observerade du?
Annan (Vad observerade du?)
After a heavy rainfall last week I hadn't seen the bat. Brushed off old bat droppings and now, after a few days of nailbiting and waiting, there are fresh droppings.
Hur många fladdermöss såg du?
1
Hur hörde du om BatMapper?: -radio -tv -tidning -online nyheter -sociala media - andra (ge detaljer)
.