Om BatMapper

Om Bat Mapper

 

BatMapper är ett projekt vid Stockholms universitet, utvecklat för att kartlägga fladdermusaktiviteten i hela Sverige. Vi efterfrågar dina observationer av fladdermöss för att hjälpa oss med ett pågående forskningsprojekt. Vi är särskilt intresserade av information om fladdermuskolonier, det vill säga boplatser, men alla observationer av fladdermöss är välkomna. Att hitta just fladdermuskolonier kan vara en svår uppgift, och det är därför vi önskar få in observationer från allmänheten. Om du vet eller misstänker att fladdermöss finns i ditt hus, i din trädgård eller i närheten av där du bor kan din information vara ovärderlig för oss. Dina uppgifter kommer att användas för att förstå om och hur fladdermuskolonier påverkas av klimat och landskapsförändringar.

Projektet finansieras av Bolin Center Research Area 7: Landscape Processes and Climate.

About Us
Dvärgpipistrell som flygger från ett hus. Bild av Jens Rydell (http://www.fladdermus.net)

 

Vad är vårt mål?

I slutändan vill vi förstå hur fladdermuskolonier svarar på förändrade landskap och klimat. Vi planerar att göra inventeringar av fladdermuskolonier i några av de rapporterade lokaliteterna på BatMapper med ett Citizen Science-tillvägagångssätt, det vill säga att vi även vill ha din hjälp att göra inventeringar. Därför, om du är intresserad av att delta i den här sidan av projektet, låt oss veta genom sidan "rapportera din observation".

 

Vad händer med datat?

Informationen om fladdermusaktivitet och kolonier kommer att användas för att styra vårt forskningsprojekt. På den offentligt tillgängliga kartan kommer din lokal endast synas med 1 km-upplösning för att skydda den exakta platsen. Alla data kommer också att delas med ArtPortalen.

 

Vi behandlar personuppgifter i enlighet med Europaparlamentets förordning (EU) 2016/679 (GDPR) och kompletterande nationell lagstiftning om datasäkerhet. För mer information om Stockholms universitets GDPR-riktlinjer, se här.