Fladdermus spel/ sång (med ultraljuddetektor)

Ängelholm

Vet du vilken art du såg:

Autobox: Dvärgpipistrell 16, Nordfladdermus 85, Större brunfladdermus 104, Vattenfladdermus 19, Sydpipistrell 4, Sydfladdermus 3

C. Gnarp

Vet du vilken art du såg:

Myotis mystacinus, Myotis daubentonii, Myotis brandtii

Prenumerera på Fladdermus spel/ sång (med ultraljuddetektor)