Fladdermus spel/ sång (med ultraljuddetektor)

C. Gnarp

Vet du vilken art du såg:

Myotis mystacinus, Myotis daubentonii, Myotis brandtii

Bålarna

Vet du vilken art du såg:

maybe: Myotis brandtii, Epticus nilssonii och Myotis mystacinus. Eventuellt också Nyctalus noctula.

Prenumerera på Fladdermus spel/ sång (med ultraljuddetektor)