Team

Heather Wood

Heather Wood

Doktorand i landskapsekologi studerar hur klimat- och landskapsförändringar påverkar svenska fladdermöss.

heather (@) batmapper.org


Sara Cousins

Sara Cousins

Professor i fysisk geografi och lektor (docent) i växtekologi. Sara specialiserar sig på biologisk mångfald och spridning av arter.

sara@batmapper.org


Norris Lam

Norris Lam

Universitetslektor i Geografiska Informationssystem och geomatik.

norris@batmapper.org